Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu september, 2023

Ako to všetko začalo?

Obraz
  Step by step – všetko má svoj postup,  rovnako aj  naše  vzdelávanie cez Erasmus+ Šesť kolegýň z našej školy dalo v januári 2023 hlavy dokopy a so súhlasom pána riaditeľa napísali žiadosť o grant. Po netrpezlivom čakaní sme sa v máji dozvedeli, že naša žiadosť bola schválená. Vtedy sa začala príprava všetkých možných aj (nemožných) papierov, dokumentov, podpisov, pečiatok, proste všetkého potrebného, aby sme mohli vycestovať za novými poznatkami. Ale všetko sme stihli načas a mohli sme sa začať chystať na naše prvé dobrodružné vzdelávanie. Tieto školy a kurzy sa na dva týždne stali našim  hostiteľom ETI - Executive Training Institute na Malte  sa venuje vzdelávaniu učiteľov z celej Európy. Vo svojom programe má nielen jazykové kurzy, kde ťaží z multilinguálneho prostredia, ale aj metodiku vzdelávania, ktorú následne učitelia aplikujú vo svojich vyučovacích hodinách. Sprachschule ActiLingua vo Viedni  sa zameriava na vzdelávanie učiteľov v nemeckom jazyku. Učitelia si tam zdokonaľuj